W dniu 12.10.2022 odbył się etap szkolny III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, w którym udział wzięło 12 uczniów naszej szkoły.

Jest to bardzo cenna inicjatywa, która propaguje wiedzę na temat praw, ale również obowiązków uczniowskich oraz regulacji prawnych dotyczących podstawowych zasad funkcjonowania młodzieży  w systemie oświaty. Poznanie praw dziecka nie tylko w wymiarze polskiego systemu prawnego, ale również w szerszym kontekście, Organizacji Narodów Zjednoczonych,  Rady Europy i  Unii Europejskiej pozwoli młodzieży dostrzec rolę młodego pokolenia w tworzeniu świadomego społeczeństwa.