REKRUTACJA
Technikum Ekonomiczne nr 6
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

 

PROFILE KLAS
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Klasa

PROFIL

ZAWÓD

SPECJALIZACJA

ROZSZERZENIA

PATRONAT

1A

ekonomiczno- matematyczny

technik
rachunkowości

prowadzenie działalności gospodarczej

matematyka

j. angielski

KIDP

1B

ekonomiczno- marketingowy

technik
ekonomista

zarządzanie i marketing

geografia

j. angielski

WZ PBŚ

1C

ekonomiczno- informatyczny

technik
ekonomista

biznes i e-biznes

informatyka

j. angielski

BKI

KIDP – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (Oddział Kujawsko-Pomorski)

WZ PBŚ - Wydział Zarządzania Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich

BKI - Bydgoski Klaster Informatyczny

 

NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

Film – zapraszamy do Ekonomika

TETV: Drzwi Otwarte Ekonomika 23.04.2022- film

#poDzwonku - Lekcja 4 ZSE-A Ekonomik - Film

Link do logowania się do systemu naboru

Szkoła oferuje naukę w Technikum Ekonomicznym nr 6
5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania)

Sprawdź nas i nasze wyniki. Instrukcja obrazkowa krok po kroku. (plik w pdf)

WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

· zdobywać wiedzę i umiejętności w szkole, która siódmy raz zdobyła Złotą Tarczę w Rankingu Perspektyw,
· uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
· wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
· korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych,
· poznać smak pracy społecznej w Samorządzie, czy wolontariacie,
· korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki,
· uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc do kina, teatru, filharmonii, opery, imprezy historyczne,
· odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
· realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
· uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+,
· poznawać kulturę innych państw podczas licznych wycieczek międzynarodowych,
· uczestniczyć w lekcjach terenowych,
· udzielać się w Turystycznym Klubie Ekonomicznym,
· profesjonalnie argumentować swój punkt widzenia w ramach Klubu Debat Oksfordzkich,
· brać udział w olimpiadach i konkursach,
· rozwijać swoje umiejętności sportowe w dyscyplinach tj.: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton, taniec i inne,
· wziąć udział w projektach typu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna, Zwolnieni z Teorii.

  • RekrutacjaZSEA

Drzwi orwarte Ekonimika

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK,
BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!

 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Zaocznej