IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
w Bydgoszczy

umożliwia zdobycie wykształcenia średniego w systemie zaocznym.

Bezpłatne Liceum dla Dorosłych.

INFO - FILM

Nauka trwa:

4 lata dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej,
3 lata dla absolwentów szkoły zawodowej.

SZKOŁA Z TRADYCJAMI

Szkoła istnieje od 1951 roku, a od września 2012 roku
została włączona w strukturę
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych
w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98

SZKOŁA DZIŚ

 bezpłatna szkoła państwowa
bardzo dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe i biblioteka szkolna,
nowoczesne pracownie komputerowe
wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

LO dla dorosłych Bydgoszcz

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bydgoszczy

to propozycja dla osób, które chcą:

 zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków,
 mieć szansę na zdobycie lepszej pracy,
 uzyskać świadectwo maturalne, by mieć otwartą drogę do dalszego kształcenia.

Atuty naszej szkoły:
Jesteśmy szkołą państwową, całkowicie bezpłatną.
Żadnych ukrytych opłat!!!!!

Wystawiamy legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy MZK, PKP, PKS.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, itd.
Przyjazna atmosfera, życzliwa kadra.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
W czwartki, dla chętnych słuchaczy, organizowane są nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe
W szkole słuchacz podlega klasyfikacji semestralnej,
która przeprowadzana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego

ZAPRASZAMY DO NAS!

TRADYCJA…

NOWOCZESNOŚĆ…

DOŚWIADCZENIE…

Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa świadectwo ukończenia szkoły średniej,
dodatkowo może przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Nabór do szkoły zaocznej trwa.

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Gajowa 98
85-717 Bydgoszcz
tel. 52 322 22 10 lub 697 912 652

 Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Wniosek rekrutacyjny - plik pdf

Kursy zawodowe