Podpisaliśmy umowę z ZUS

W poniedziałek, 16 stycznia podpisaliśmy umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy.

Swoje pieczęcie na stosownych dokumentach przystawili: Dyrektor ZUS p. Mariusz Jaroniewski oraz Dyrektor ZSE-A p. Damian Meller. ZUS obejmie patronat nad klasą 1B o profilu ekonomiczno-kadrowym w zawodzie technik ekonomista (specjalizacja kadrowo-płacowa) w roku szkolnym 2023/2024.

REKRUTACJA 2023-2024