Nagroda Prezydenta Miasta dla Ekonomika

Otrzymaliśmy nagrodę finansową za zaszczytne "złote" miejsce w Rankingu Perspektyw 2023, a na ręce Dyrektora D. Mellera złożone zostały gratulacje od Prezydenta Miasta Bydgoszczy R. Bruskiego dla nauczycieli i całej społeczności, czyli dla wszystkich, którzy swoją pracą przyczynili się do tego sukcesu.

     Nagroda Prezydenta Miasta dla Ekonomika