Stop smog

W listopadzie wraz z nadejściem chłodniejszych temperatur i pojawieniem się smogu, uczniowie biorący udział w ogólnopolskim projekcie „Z ekologią na Ty” zrealizowali kolejne zadanie z modułu IV Eko zdrowie pt. STOP SMOG.

Przebywając w zanieczyszczonym powietrzu narażamy się na poważne zagrożenie naszego zdrowia i życia. W Polsce rocznie przedwcześnie umiera ponad 40 000 osób z powodu narażenia na pył zawieszony (główne zanieczyszczenie powietrza w zimie). Co  ciekawe, choć zanieczyszczenia powietrza kojarzą się głównie z chorobami płuc, to większość zgonów im przypisywanych jest związana z chorobami układu krążenia.

Kiedy możemy najszybciej zaobserwować jego szkodliwość? Najłatwiej zaobserwować to zimą, gdy wieczorem chcemy wyjść na spacer, jogging. Czujemy wtedy często nieprzyjemny zapach, który pochodzi z kominów domów, które ogrzewane są przez piece na paliwa stałe. Dodatkowo pojawia się: kaszel, katar, ból gardła, ból głowy czy łzawienie oczu.

Aby uniknąć wdychania szkodliwych pyłów, codziennie w okresie zimowym sprawdzajcie jakość powietrza w swojej okolicy. Wystarczy zainstalować aplikację jakości powietrza, np. Kanarek i odnaleźć na mapie najbliższy Waszego domu punkt rejestracji jakości powietrza.

Sprawdzajcie jakość powietrza zgodnie z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. Gdy ilość pyłu PM 2.5 przekroczy warunki dostateczne (powyżej 75µg/m3), unikajcie aktywności na powietrzu, dbajcie o siebie i bliskich!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na plakatach wykonanych przez uczniów.

 Stop smog